دبیرستان دخترانه غیر دولتی صبرا

دبیرستان دخترانه غیر دولتی صبرا  فعال  در زمینه های علمی پرورشی با رویکرد قرآنی 

 

متوسطه ی دوم (پایه های دهم  .یازدهم  و دوازدهم)

اموزشی

کیفیت  کارآموزشی در محیطی کاملا سالم 

بهره گیری از کادراموزشی مجرب و دبیران کار آزموده

ارزش وباورها 

تقویت هویت دینی و ملی و تربیت در این مسیر 

تآکید بر کرامت علمی و تفکر خلاق و نوآوری 

توجه به کرامت انسانی و احترام به دیگران 

پرورشی

برگزاری اردوها و مسابقات  علمی فرهنگی هنری و ورزشی

آموزش آیین ومهارت های زند گی 

تبیین مسا ئل اخلاقی و مهند سی 

ارزش ها و هم سویی خانواده و مدرسه 

برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی 

 

ادامه ...
دبیرستان دخترانه غیر دولتی صبرا

مقالات

در این مقاله پیشنهاداتی برای شما داریم  که زمان مطالعه ی خود را مفیدتر کنید.اگر زمان مطالعه شما به هدر رود و  آنچه که باید را یاد نگیرید...

بیشتر