جلسه انجمن اولیاء و مربیان

 

اولین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان با حضور همگی اعضاء مورخ چهارشنبه اول آذر ماه برگزار شد.

 

در این جلسه به بررسی مشکلات، ارائه ی پیشنهادات و برنامه ریزی برای دست یابی به راه حل های جامع برای حل مسائل پرداخته شد.

 

هم چنین اعضاء محترم انجمن با مدیریت مدرسه، معاون اجرایی و پرورشی مدرسه مباحثه کرد و تلاش شد تا دیدگاه های اعضاء محترم انجمن و کادر مدرسه در مسائل و مشکلات هم سو و نزدیک شود.