وفات حضرت معصومه

مراسمی به مناسب وفات حضرت معصومه 

با سپاس از زحمات دانش آموزان پایه یازدهم