روانشناسی نوجوان

روانشناسی نوجوان

نوجوانی سن ایجاد تغییر و تحولات بزرگ برای هر فرد است و در واقع می توان گفت حساس ترین سنی است که هر شخصی آن را تجربه می کند. سنی که مرحله گذار از دوره کودکی به بزرگسالی تقلی می شود و نوجوانان سعی می کنند تا هویت مستقل خود را بسازند و استقلال بیشتری داشته باشند حتی اگر درگیر مباحثی مانند بلوغ جنسی، استفاده از مواد مخدر و یا نحوه روابط با هم سن و سالان خود نباشند نیز فشار سنگینی بر روی خود حس می کنند. آن ها میخواهند به والدین خود ثابت کنند که مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستند. روانشناسی نوجوانان به والدین کمک می کند تا بتوانند نوجوانان را بهتر درک کنند و راحت تر بتوانند تجربه های خود را به آنان منتقل کنند.

 


بیشتر...

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران؛ توانایی همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا انسان های دیگر وقتی که با ما متفاوت هستند را بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.


بیشتر...