میلاد پیامبر

جان عالم...
همه جا حرف مهربونیته ❤️❤️❤️

میلاد بابرکت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و میلاد پر از نور رئیس مذهب شیعه امام محمد صادق بر شما مبارک باشه،
هفته ی وحدت، هفته ی نزدیکی دل های مسلمانان جهان حول محور وجود پربرکت پیامبر خاتم گرامی باد.
آنچه می بینیم بخشی از جشن برگزار شده در دبیرستان دخترانه ی صبراست.

#معاونت_پرورشی_دبیرستان_صبرا
#دبیرستان_صبرا_با_رویکرد_قرآنی_آموزشی
#هفته_وحدت
#جشن_میلاد_پیامبر_ص
#جشن_میلاد_امام_صادق_ع

@parvareshisabra

ارتباط با معاون پرورشی:

@shafigh114