اولین هیئت دخترانه رمیصا

 

اولین ها همیشه خاطره انگیزه، مخصوصا اگر اولین هیئت باشه

 وقتی دختر باشی و مخاطب خاص هیئت ات، دختر دردانه ی امام موسی کاظم باشه

 یا حضرت معصومه، کم بودیم اما سعی کردیم کم نزاریم.

 درباره ی شما شناخت پیدا کردیم، سینه زدیم و به شما سلام دادیم، همه خادم تون بودیم کم ما را به کرم خودتون زیاد کنین

 دخترای گلی که اومده بودین ممنون

  @shafigh114 #دبیرستان_دخترانه_صبرا_کرج #هیئت_دخترانه_رمیصا #معاونت_پرورشی_دبیرستان_صبرا