اختتامیه اردوی راهیان نور

اختتامیه اردوی راهیان نور با اهداء جوایز همراه بود:

 

اول اهداء هدیه ی بهترین عکس به دختر گل مون معصومه خانم علی احمدی که البته غایب بودند.

دوم و سوم جایزه ی اخلاق به دوتا از دخترای گل مون،

حسنا سادات میرباقری 

و زینب خانم کاظمی

به سبب از خودگذشتگی، ایثار، حساسیت به ادب و نظم و سایر سجایای اخلاقی...

 

ضمن تبریک مجدد به این گل دخترامون به خانواده ی محترم شون هم تبریک عرض می کنیم، به امید موفقیت شون در تمام عرصه های زندگی