آیین نامه انضباطی دبیرستان

آیین نامه انضباطی دبیرستان متوسطه دوم  دخترانه صبرا سال تحصیلی

دانش آموزان در دوره تحصیلی موظف هستند موازین اسلامی ومقررات آموزش وپرورش را در اخلاق و رفتار خویش به شرح زیر رعایت نمایند :

1-ادب واحترام را نسبت به مدیر،معلمان ودیگر کارکنان حفظ نمایند.

2-حسن رفتار، اخلاق وهمکاری را باسایر دانش آموزان داشته باشتد.

3-سعی شایسته در یادگیری، تحصیل واطاعت از دستورات آموزشی-تربیتی وشرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه وانجام فرایض دینی (نماز جماعت ومناسبت های مذهبی ) را داشته باشند.

4-حضور به موقع در واحد آموزشی و خروج از آن در پایان ساعت مقرر الزامی می باشد و همچنین خروج در غیر ساعات مقرر بدون اطلاع اولیا خود و مدیر مدرسه امکان پذیر نمی باشد.

5-تاخیر و غیبت غیر موجه دانش آموزان در نمره انضباطی موثر می باشد.چنانچه تاخیر غیر موجه ورود به مدرسه بیش از یک ساعت درسی باشد، به عنوان غیبت غیر موجه تلقی می گرددو همچنین اگر غیبت غیر موجه بیش از  سه بار در هر ترم باشد از پذیرش و ادامه  تحصیل دانش اموز در واحد آموزشی معذوریم.

6-در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است علت ان توسط اولیا (قبل از ساعت 8 صبح) به مدرسه اعلام گردد و هنگام حضور دوباره در مدرسه گواهی مورد تایید ارائه نمایند تا در پرونده ضبط شود.

7-اولیای دانش آموزان توجه داشته باشند چنانچه آدرس منزل و یا شماره تماس تغییر کرد سریعا به دفتر مدرسه اطلاع دهند.

8-دانش آموزان موظف می باشند با رعایت شئونات مدرسه ( حجاب کامل لباس فرم کفش مناسب ) حضور داشته باشند همچنین آرایش ،بلند کردن ناخن در مدرسه ممنوع می باشد و در صورتی که دانش آموز تخطی نماید از مدرسه اخراج شده و اولیا حق اعتراض نخواهند داشت.

9-با عنایت به رویکرد خاص مذهبی و قرآنی در این دبیرستان لازم است خانواده دانش آموز کاملا با مدرسه هماهنگ بوده و قوانین حاکم بر مدرسه را در خانه نیز اعمال نمایند لذا لازم است  استفاده از ماهواره را در منزل ممنوع نموده و شئونات اسلامی را رعایت نمایند.

10-خودداری از به کار بردن وسایل تجملی ، زینتی ، آرایشی و همچنین پرهیز از همراه آوردن اشیا  گرانبها و وسایل غیر مجاز ( از قبیل تلفن همراه تبلت ،عکس،  سی دی های صوتی و تصویری و کتابهای نامناسب  اسباب بازی  خوراکی های مجاز  و ...)

11-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی ( چنانچه دانش آموز خسارتی به وسایل و ساختمان واحد آموزشی و سایر دانش آموزان وارد کند باید خسارت وارد شده را جبران کند )

12- بنا به برنامه ریزی به عمل امده از طرف مدرسه شورای آموزشی مدرسه هر 40 روز یکبار امتحان جامع مدیریت برگزار می گردد و اعلام نتایج طی جلسه ای به اولیا تقدیم می گردد.

13- اولیای محترم موظف هستند در کلیه برنامه های مدرسه همکاری نموده و این همکاری دو طرفه منجر به پیشرفت بهتر فرزند شما خواهد بود.

14-چنانچه در طول سال تحصیلی ضعف و کاستی در زمینه مسائل درسی و انضباطی و بی توجهی نسبت به رعایت موازین اخلاقی و اسلامی از دانش آموز مشاهده گردد از ادامه تحصیل وی در مجتمع جلوگیری بعمل می آید.

همچنین اگر دانش آموزی از سطح علمی خود پیشرفت لازم را نداشته باشد و شورای آموزشی مدرسه به این نتیجه برسد که همکاری لازم از طرف والدین و دانش آموز صورت نمی گیرد از پذیرش دانش آموز برای ادامه تحصیل در مدرسه معذوریم وعواقب پرداخت هزینه مصوب از طرف آموزش و پرورش به عهده والدین می باشد.

15-اولیا موظف هستند هزینه کتاب، مجلات رشد، بیمه حوادث،گردشهای علمی وتفریحی و آزمونهای درسی ورزشی وکتاب کمک درسی به هر میزان که شورای مالی مدرسه تصویب نمایدرا پرداخت نمایند.

16-اینجانبان  پدر ومادر دانش آموز وسایر دانش آموز وسایر بستگان ....... .....................متعهد می شویم که در طول سال تحصیلی قسمتی ازاوقات خود را با جدیت به طور روزانه صرف کارهای  نظارت وپیگیری مستمر مسائل تربیتی ،آموزشی وقرآنی فرزندانمان نماییم وبا مدرسه کمال همکاری لازم را جهت پیاده نمودن اهداف آ موزشی و پرورشی و قرانی داشته باشیم.